Child Counseling

मुलांची मानसिकता

ADHD Assessment

मुलं हि देवाघरची फ़ुलं म्हटलं जाते. ते अगदी खरे आहे याची प्रचिती दिवसेंदिवस येत आहे. त्यांना अगदी नाजुकप्रकारे जपावे लागते. मी गेले १३ वर्षे या क्षेत्रात काम करत आहे. नेहमी नवनवीन अडचणी घेवून पालक आम्हाला भेटायला येतात. कधी स्वतःहून, तर कधी डॉक्टर पाठवतात तर कधी त्यांना शाळा सुचवते. पूर्वी शाररीक आजार घेवून पालक डॉक्टरांकडे जायचे पण दिवसेंदिवस मानसशास्त्राची गरज मला वाढलेली दिसते. मानसशास्त्र हे सगळ्या वयाच्या टप्प्यात काम करतात. पूर्वी मानास्शात्राकडे जाणारी व्यक्ती म्हणजे “वेडा”त्यालाच गरज लागते. पण आताच्या पिढीने थोड्या वेगळ्या दृष्टिने या क्षेत्राकडे पाहायला हवे आणि तसेच आपल्या मुलांमधील बदल सुद्धा टिपायला हवेत. मग पालक म्हणून  कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात असे प्रश्न तुम्हांला पडला असेल काही मानसशास्त्रीय मुख्य  नावे तुमच्या निदशर्नात आणून  देते ती म्हणजे …. अटेन्शनडेफिसिट  हायपर  अॅक्टीव डीसॉरडर (Attention Deficit Hyperactive Disorder) : यामध्ये तीन प्रकार पडतात  १.  लक्ष नसणे २. चंचलता आणि ३.अस्थिरता. यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे मुलांना त्रास होताना दिसतो.याचा परिणाम त्यांच्या  दैनंदिन जीवनात पाहायला मिळतो.जसे कि अभ्यास करताना एका जागी स्थिर न बसणे, घाई करणे, लहान सहान  चुका करणे. अशा विविध अडथळ्यामुळे खूप त्रास होताना दिसतो. ऑटीझम(Autism). : अशी…

Child Counseling

Simple Classroom Accommodations for ADHD

ADHD-Counseling

Have one or more children with ADHD in your class? A few simple accommodations can go a long way in not just helping the child cope better in the classroom, but also create an atmosphere of camaraderie amongst students and make classroom management easier. Below are a few accommodations that can be made to ease the school routine for a child with ADHD: Seating Place the child in your direct line of vision. This will help you keep an eye on the child, and also help the child with ADHD focus better, knowing that the teacher is right there. Also make sure the child sits as far away from doors, windows or any other distractions as possible. Allow for More Time Due to their fluctuating attention span, students with ADHD will often work slowly or need more time to complete their tasks. Allow for this wherever you can. Help the…